Arcybiskup Metropolita
Poznański

Poznań, dnia 8 czerwca 2005 r.


  List pasterski
  Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego
  przed uroczystością koronacji figury Matki Bożej "Ucieczki Grzeszników"
  w Wieleniu Zaobrzańskim


1. Dar Ojca Świętego Jana Pawła II

Przed swoją śmiercią Ojciec Święty Jan Paweł II pozostawił Archidiecezji Poznańskiej wspaniały dar w postaci koron przeznaczonych dla figury Matki Bożej "Ucieczki Grzeszników" w Wieleniu Zaobrzańskim.

Z wdzięcznością, najpierw za zezwolenie, a potem za papieskie błogosławieństwo, nałożymy uroczyście poświęcone korony na skronie Dzieciątka Jezus i Matki Bożej w niedzielę, 3 lipca br. Do tego wydarzenia przygotowywaliśmy się przez cały rok. Usłyszeliśmy list pasterski zapowiadający tę uroczystość. Niektórzy pielgrzymowali do Sanktuarium w kolejne I-wsze soboty miesiąca. Kopia figury Matki Boskiej Wieleńskiej nawiedziła wszystkie parafie naszej Archidiecezji, a w ostatnich dniach przeżywaliśmy w Poznaniu Archidiecezjalny Kongres Maryjny, w którym poprzez modlitwę i refleksję teologiczną staraliśmy się lepiej zrozumieć tajemnicę związku Maryi z Kościołem.

2. "A na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu" (Ap 12,1)

Tę tajemnicę poznajemy z podziwem wpatrując się w Niewiastę z Nazaretu, która pośród miliardów przyjaciół Bożych, została postawiona niewyobrażalnie blisko Chrystusa. Od Zwiastowania była z Nim przez całe życie najściślej zjednoczona. Zrodziła Jezusa, pochodzącego z królewskiego rodu Dawida, słusznie więc została nazwana Matką Króla. Ona też uczestniczyła w królewskim boju, który jej Syn stoczył na Kalwarii i była czynnym świadkiem tej przełomowej godziny, w której zostaliśmy wykupieni drogocenną krwią Chrystusa, niepokalanego Baranka. Korona jest znakiem tego życia w pełni zjednoczonego z Synem i wiernego Ojcu niebieskiemu: "Ceń ją [Mądrość], a obdarzy cię zaszczytną koroną" (Prz 4,8n). Na głowie Maryi symbolizuje ona Jej zjednoczenie z przedwiecznym Ojcem, z Synem Bożym oraz z Duchem Świętym - zjednoczenie z samym Bogiem. Dzięki temu można Ją nazwać koroną całego stworzenia, a w szczególności - nowego Adama, Jezusa Chrystusa.

Wprawdzie korona z gwiazd dwunastu apokaliptycznej Niewiasty jest w sensie ścisłym najpierw obrazem dwunastu pokoleń wiernego Izraela, ale typologia dostrzegła w Niewieście Maryję, najwspanialszy przykład wierności. Wierności tryumfującej w niebie. To znak szczególnego udziału Maryi w królewskiej chwale Jej Syna. Uczestniczy w tej chwale na prawach Matki, a więc po macierzyńsku. "Kiedy wkładamy koronę na skronie Matki Chrystusa w koronowanym obrazie, pragniemy wyrazić wiarę w to przedziwne królowanie Maryi w królowaniu Jej Syna" (Jan Paweł II, Homilia na Jasnej Górze, 19.06.1983). Maryja jest pierwszym i najwspanialszym członkiem ludu odkupionego przez Chrystusa. Dzięki Jej wywyższeniu, wszyscy czujemy się wywyższeni. Z Jej panowania u boku Syna, wszyscy otrzymujemy zbawienną pomyślność, dobrobyt i pokój.

Koronacja ma związek nie tylko z Maryją. Ona ma także związek z nami. Podobnie jak dzielna żona staje się koroną męża a dzieci - w sensie duchowym - mogą stać się koroną swej matki, tak też i my - dzięki łasce Chrystusa - możemy stać się koroną Maryi, gdy nas napełni ten sam Duch Święty, który i Ją ożywiał.

Obrzęd koronacyjny jest także aktem społecznym. Dzięki niemu wkorzeniamy się w prastarą tradycję Kościoła, która - począwszy od papieża Grzegorza III (732 r.) przekazującego złoty diadem dla obrazu Matki Bożej w Rzymie - ciągle przybiera na sile. Jest jakby uwieńczeniem długotrwałej duchowej więzi ludu Bożego z tym oto wizerunkiem Matki Najświętszej. Z tym, za którego przyczyną doznaliśmy szczególnych łask: nawróceń, uzdrowień, pomocy i pociechy. Tak właśnie jest w Wieleniu Zaobrzańskim, któremu od XV wieku patronuje "Ucieczka Grzeszników". Lista otrzymanych w tym miejscu łask jest wyjątkowo długa. Korona jest zatem wyrazem naszej wdzięczności za opiekę, której doznaliśmy od Matki Najświętszej oraz znakiem ufności, że będzie Ona nadal roztaczać swoją macierzyńską obecność pośród ludu.

3. "Ucieczka Grzeszników" - znakiem nadziei

Przez liczny udział w wieleńskich uroczystościach koronacyjnych pragniemy wspólnie wyznać naszą wiarę w wielką moc Maryjnego wstawiennictwa. Maryja bowiem także w naszych czasach - podobnie jak kiedyś w Kanie Galilejskiej - mówi do swojego Syna "Nie mają już wina" ( J 2, 3). To znaczy nie mają miłości, nadziei, radości, nie mają pracy, nie mają ducha w sobie, są pozbawieni prawdy. A w odpowiedzi słyszymy nakaz Maryi: "Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie" mój Syn (por. J 2, 5). On zaś każe napełnić stągwie "czystą wodą", czyli wrócić do wytrwałej i płynącej z serca modlitwy, do szczerej miłości oraz postępowania w prawdzie. Pragniemy też zawierzyć Maryi wszystkie nasze sprawy, czas obecny i przyszłość, czerpiąc przykład z Ojca Świętego Jana Pawła II, który upoważnił nas do przeprowadzenia papieskiej koronacji.

Jest wiele powodów, byśmy w pierwszą niedzielę lipca udali się z pielgrzymką do Wielenia. Nie chcę ich tutaj wszystkich wymieniać. Ważne jest to, że oto mamy niepowtarzalną okazję, by przeżyć tam owo radosne zdziwienie starosty weselnego. On to "skosztował wody, która stała się winem ... przywołał pana młodego i powiedział do niego: "Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory" (J 2, 9-10). Wino wiary, nadziei i miłości.

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie, serdecznie zapraszam Was wszystkich do Wielenia Zaobrzańskiego na uroczystości koronacyjne w niedzielę 3 lipca br. Niech kochające serca dzieci okażą swoją miłość do Matki.

Przyjmijcie, proszę, pasterskie błogosławieństwo jako zadatek tych darów Bożych, które Matka Najświętsza przygotowuje dla Was w Wieleniu.
  Maryjo!
  Święta, pogodna, w łonie nosić godna
  Tego, co z piekłem wieczny zrobił przedział,
  I zmartwychpowstał, jako był powiedział - Alleluja!
  Módl się za nami grzesznymi
  Synami ziemi - Alleluja!
  (Teofil Lenartowicz, Salve Regina)
+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański