Powyżej zamieszczono formularz.   Prosimy o wypełnienie i przesłanie   w załączniku do listu pod któryś z   adresów umieszczonych w dziale   "Kontakt"
RODZINA W LICZBACH
   

Rodziny Wojciecha Jazdona, jego dzieci i dalszego potomstwa

Dzieci Wojciecha Jazdona Założone rodziny Urodzeni potomkowie Zmarli potomkowie Żyjący
potomkowie
na 31.05.04
Zmarli
współmał-
żonkowie
Żyjący
współmał-
żonkowie
Liczba
członków
rodziny na 31.05.04
1. Józefa Nowak 36 81 8 73 8 28 101
2. Adela Józefowska 39 87 11 76 10 29 105
3. Hipolit Jazdon 17 43 4 39 3 14 53
4. Franciszek Jazdon 27 83 10 73 4 23 96
5. Bronisława Borowa 40 101 9 92 8 32 124
6. Ludwik Jazdon 15 27 1 26 1 14 40
  RAZEM 174 422 43 379 33 141 520
  dzieci z Marianną Ratajską 1 1 1 - 1 - -
  dzieci z Józefą Rękoś 1 9 9 - 1 - -
  Łącznie 176 432 53 379 35 141 520

Wiek żyjących członków rodzin dzieci Wojciecha Jazdona

dzieci Wojciechado 90 latdo 80 latdo 70 latdo 60 latdo 50 latdo 40 latdo 30 latdo 20 latdo 10 latponiżej
10 lat
Łącznie
Józefa Nowak-2239721191822101
Adelaida Józefowska1-1414818221817105
Hipolit Jazdon--328104137653
Franciszek Jazdon--2-9171021211696
Bronisława Borowa-313201022251526125
Ludwik Jazdon--23241533840
Razem1511156256901038295520

Pokolenia obu rodzin Wojciecha Jazdona

Pokolenie Józefa Nowak Adela Józefowska Hipolit Jazdon Franciszek Jazdon Bronisława Borowa Ludwik Jazdon Łącznie
dzieci Wojciecha - - - - - - 10
I. Wnuki 6 6 6 4 9 4 35
1. Prawnuki 9 14 11 19 18 11 82
a) Praprawnuki 28 29 26 49 43 12 185
A) Prapraprawnuki 38 36 - 11 31 - 115
a') Praprapraprawnuki - 1 - - - - 1
RAZEM 81 86 43 83 101 27 431
zmarło 8 10 4 10 9 1 52
żyje 73 76 39 73 92 26 379

Potomkowie Wojciecha noszący nazwisko Jazdon

SYN WOJCIECHA synowie wnukowie prawnukowie żyje
HIPOLIT 3 5 4 10
FRANCISZEK 1 3 4 7
LUDWIK 2 5 2 8
RAZEM 6 13 10 25